Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

Lista programów

Mierniki dla realizacji celu

Miernik Źródło Wartość Rok
Zatrudnienie w usługach rynkowych do zatrudnienia ogółem (w%) Urząd Statystyczny 29% 2013
Zatrudnienie w usługach nierynkowych do zatrudnienia ogółem (w%) Urząd Statystyczny 31% 2013