Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

6. Czyste środowisko - koordynator Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

6.Rozwój miejskiego transportu zbiorowego

Adresaci

Mieszkańcy Leszna oraz przyjezdni

Uzasadnienie

Tabor w Lesznie jest najstarszym taborem w Wielkopolsce. Średnia wieku autobusu w Lesznie –14 lat, w Polsce – 7 lat

Opis zadania

Wymiana prawie całego taboru

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Zakup autobusów. - 0/100% - - -
Realizator

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Miejski Zakład Komunikacji Eksploatacja
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Ilość zakupionych autobusów MZK 0 11 0 0 0
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba autobusów spełniających normę „Euro….” MZK 11 21 - narastająco 21 21 21
  Zmniejszenie emisji spalin MZK bez zmian 27 procent mniej 1.97 procent mniej 1 procent mniej 1 procent mniej
  Liczba awarii autobusów – spadek MZK bez zmian 33 procent mniej 2.2 procent więcej 2 procent więcej 3.5 procent więcej
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

10 400 000 zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki