Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

1. Centrum handlowo - usługowe - koordynator Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

1. Tworzenie warunków do rozwoju handlu w mieście

Adresaci

Mieszkańcy miasta, podmioty gospodarcze, inwestorzy

Uzasadnienie

Poprawa funkcjonowania struktury usług handlowych w mieście

Opis zadania

Uwzględnianie w opracowaniach planistycznych wyników analiz w zakresie usług handlu w mieście.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
Zgodnie z Wieloletnim programem sporządzania planów miejscowych. 20/20% 20/20% 20/20% 0/20% 0/20%
Realizator

Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Naczelnik Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Wydział Promocji i Rozwoju Koordynacja programu
Wydział Spraw Obywatelskich

Pozyskiwanie danych dotyczących struktury handlu.
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba mieszkańców przypadająca na sklep. GUS 254 243 214 219 -
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba sklepów zarejestrowanych w Lesznie (zatrudniających więcej niż 9 osób). GUS 253 265 302 296 -
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

ok. 100 mln zł.

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet Miasta

Średnio 20 000 zł rocznie