Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

1. Centrum handlowo - usługowe - koordynator Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

2. Utrzymanie wysokiego poziomu i różnorodności usług medycznych świadczonych przez WSzZ i NZOZ-y

Adresaci

Mieszkańcy miasta Leszna i okolic.

Uzasadnienie

Wysoki poziom świadczonych usług zapewni mieszkańcom dostęp do profesjonalnej opieki medycznej i spowoduje przyjazd osób z regionu (wykluczenie konieczności leczenia w placówkach medycznych na terenie kraju).

Opis zadania

Podejmowanie działań służących zwiększeniu dostępności i różnorodności form pomocy medycznej i utrzymaniu II poziomu referencji WSzZ.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Pozyskanie informacji nt. oferty kontraktu 4/4% 4/4% 4/4% 4/4% 4/4%
2. Lobbowanie na rzecz kontraktów 6/6% 6/6% 6/6% 6/6% 6/6%
3. Wystąpienie do NFZ 6/6% 6/6% 6/6% 6/6% 6/6%
4. Współudział w finansowaniu sprzętu diagnostycznego 4/4% 4/4% 4/4% 4/4% 4/4%
Realizator

Wydział Spraw Obywatelskich – Naczelnik

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
WSzZ i NZOZ-y Zgłaszanie potrzeb
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Ilość podjętych interwencji Wydział Spraw Obywatelskich UM Leszno 2 4 5 3 1
  Wartość udzielonej dotacji WSzZ Wydział Spraw Obywatelskich UM Leszno 500.000.00 400.000.00 700.000.00 680.000 300.000
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba pozyskanych nowych kontraktów WSzZ Leszno 0 0 - 0 1
  Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych WSzZ Leszno 85426 78955 - 20249 76736
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Urząd Miasta Leszna 500 tys. zł średniorocznie