Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

3. Centrum kulturalne - koordynator Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

1. Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu ponadregionalnym

Adresaci

Społeczeństwo miasta i regionu

Uzasadnienie

Wykształcenie świadomego odbiorcy kultury, konfrontacja dorobku kulturalnego Leszna jako ośrodka ponadregionalnego świadczenia usług kulturalnych

Opis zadania

Imprezy o charakterze ponadregionalnym m.in.: Leszczyńskie Spotkania Teatralne. Międzynarodowe Dni Muzyki i Folkloru, Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych, Ogólnopolski Dzieciecy Festiwal Piosenki Lwowskiej, Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego, Ogólnopolski Konkurs Literacko-Fotograficzno Plastyczny "Konfrontacje"

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Ustalenie terminów, rezerwacja sal 2/2% 2/2% 2/2% 2/2% 2/2%
2. Wybór wykonawców, ogłoszenie konkursów 4/4% 4/4% 4/4% 4/4% 4/4%
3. Przygotowanie programów, plakatów, scenografii 4/4% 4/4% 4/4% 4/4% 4/4%
4. Realizacja przedsięwzięć 8/8% 8/8% 8/8% 8/8% 8/8%
Ocena zrealizowanego zadania 2/2% 2/2% 2/2% 2/2% 2/2%
Realizator

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej - Naczelnik wydziału

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Instytucje kultury oraz stowarzyszenia kulturalne działające w Lesznie Udostępnienie sali i innych powieszczeń oraz sprzętów, bezposrednia organizacja imprezy
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba przeprowadzonych imprez WKKiF 11 9 13 11 11
  Liczba uczestniczącyh podmiotów, wykonawców WKKiF 1559 1466 957 1290 1414
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba widzów WKiKF 5600 4328 8310 8100 7900
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki