Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

3. Centrum kulturalne - koordynator Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

4. Rozwój infrastruktury kultury

Adresaci

Mieszkańcy Leszna i regionu, dzieci i młodzież szkolna, studenci.

Uzasadnienie

Poszerzenie, poprzez modernizację i remonty starej, zabytkowej substancji wykorzystywanej jako baza do działalności kulturalnej i oświatowej,
Budowa nowych, funkcjonalnych obiektów

Opis zadania

Przeprowadzenie remontu kapitalnego budynku głównego MBP przy ul. Bolesława Chrobrego 3 wraz z przystosowaniem wszystkich pomieszczeń do funkcji zgodnych z działalnością statutową Biblioteki,
Budowa wielofunkcyjnej auli w PWSZ w Lesznie

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Pozyskanie środków z funduszy unijnych 25/25% - - - -
2. Przeprowadzenie przetargu na wykonawstwo 25/25% - - - -
3. Przeprowadzenie prac remontowych i budowlanych - 15/15% 15/15% - -
4. Przygotowanie obiektów do funkcjonowania - - 20/20% - -
Realizator

Miejska Biblioteka Publiczna
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej.
wykonanie remontu.
MEN współfinansowanie
Urząd Miasta Leszna współfinansowanie
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Powierzchnia użytkowa(w m2) 0 0 0 - -
  Ilość pomieszczeń 0 0 0 - -
  Kwota dofinansowania z UE (aula PWSZ) 12 467 954.39 zł 0 0 - -
Wskaźniki rezultatu:
  Wielkość zaadaptowanej powierzchni 0 0 0 - -
  Liczba imprez - wzrost 0 0 0 - -
  Liczba nowych miejsc w salach wykładowych 0 0 0 - -
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki