Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

3. Centrum kulturalne - koordynator Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

3. Wspieranie kultury studenckiej

Adresaci

1. Studenci i młodzież akademicka i szkolna.
2. Nauczyciele akademiccy.
3. Artyści.
4. Mieszkańcy Leszna i regionu.

Uzasadnienie

- wykształcenie aktywnego, świadomego odbiorcy kultury szeroko pojętej,
- poznawanie nowych kierunków w sztuce,
- poszerzenie kregów odbiorców sztuki,
- wykreowanie miasta jako centrum kulturalnego,
- zaspokajanie potrzeb odbiorców.

Opis zadania

Dofinansowanie i udostępnianie miejsc do organizacji imprez studenckich w latach 2005 – 2010 w salach koncertowych Leszna, na Rynku, w Amfiteatrze w Parku 1000-lecia.
Są to m.in. następujące imprezy: Ogólnopolski Konkurs Piosenki Studenckiej, Juwenalia, Interfestiwal, Dni Nauki i Kultury

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Udzielenie dotacji 6/6% 6/6% 6/6% 6/6% 6/6%
2. Przeprowadzenie imprezy 14/14% 14/14% 14/14% 14/14% 14/14%
Realizator

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej - Naczelnik

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Urząd Miasta Leszna - udostępnienie sal w Ratuszu, w MOK
- dofinansowanie
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Kwota udzielonych dotacji Dokumentacja WKKF 2500 3000 2000 2000 2000
  Liczba przeprowadzonych imprez Dokumentacja WKKF 2 1 1 1 1
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba osób uczestniczących w imprezach Sprawozdania z realizacji zadań sporządzone przez PWSZ w Lesznie 1000 1000 500 - -
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

17 000 zł rocznie x 5 lat = 85 000 zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet miasta 85 000 zł