Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

2. Praca - koordynator Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

1. Dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki

Adresaci

1. Młodzież

2. Przedsiębiorcy

Uzasadnienie

Istnieje stała potrzeba dostosowywania zawodów, które kształcą szkoły do potrzeb gospodarki , pozyskiwanie informacji o bezrobociu w mieście

Opis zadania

Uruchamianie nowych kierunków kształcenia, zamykanie kierunków, na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy, informowanie szkół o bezrobociu wg zawodów, dążenie do tworzenia nowych warsztatów i pracowni,

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Zbieranie informacji o zapotrzebowaniu na zawody 10/10% 10/10% 5/5% 5/5% 5/5%
2. Uzyskiwanie opinii z Powiatowej Rady Zatrudnienia 5/5% 5/5% 10/10% 10/10% 5/5%
3. Podejmowanie decyzji o uruchomieniu nowych kierunków bądź likwidowaniu niepotrzebnych 5/5% 5/5% 10/10% 10/10% 5/5%
Realizator

Naczelnik Wydziału Edukacji i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Powiatowa Rada Zatrudnienia opinie o zapotrzebowaniu środowiska lokalnego na zawody
Kuratorium Oświaty opiniowanie propozycji nowych kierunków
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Ilość nowych kierunków kształcenia Wydział Edukacji - brak nowych kierunków kształcenia - brak nowych kierunków kształcenia - technik organizacji reklamy w zakresie informatyki -technik urzadzeń i systemów energi odnawialnej -technik elektronik maszynista pkp -technik spedytor -technik technologii odzieży - technik teleinformatyk
  Liczba zlikwidowanych kierunków Wydział Edukacji - brak - brak - brak -brak -brak
  Liczba nowych pracowni i warsztatów Wydział Edukacji - 1 - 0 - 1 -1 -szkoły otrzymały 315.324 tyś zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz bieżące utrzymanie pracowni kimputerowych -szkoły otrzymały 200.000tyś.zł na zakup sprzetu komputerowegowraz z oprogramowaniem
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba uczniów kształcących się na nowych kierunkach Wydział Edukacji - 0 - 0 - 28 -30 -60
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Środki własne miasta, budżet szkół 1.000,-