Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

2. Centrum sportu i rekreacji - koordynator Naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej

4. Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej o znaczeniu ponadlokalnym

Adresaci

Mieszkańcy Leszna i subregionu, firmy w promieniu 60 km.

Uzasadnienie

Wzrost znaczenia Miasta jako organizatora dużych imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym wymaga dostosowania infrastruktury sportowej oraz komunikacyjnej do odpowiednich standardów.

Opis zadania

Remont i modernizacja stadionu im. A.Smoczyka oraz stadionu bocznego oraz wykonanie utwardzonego pasa startowego włącznie z drogami kołowania i płytami postojowymi dla statków powietrznych. Budowa kompleksu sportowego przy ul. Górowskiej w Lesznie wraz z budynkiem socjalnym. Budowa Skate Plazy na Zatorzu.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo – technicznej 6/6% 6/6% 4/6% 2/6% 2/6%
2. Przetarg z wyłonieniem wykonawcy 3/3% 3/3% 2/3% 2/3% 2/3%
3. Wykonywanie zadań wg dokumentacji 11/11% 11/11% 7/11% 5/11% 5/11%
Realizator

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej , Centralna Szkoła Szybowcowa w Lesznie

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowanie inwestycji
MOSiR Prowadzenie budowy, przyjęcie do eksploatacji bocznego stadionu
MZDiI Prowadzenie inwestycji
Aeroklub Leszczyński Oddział Aeroklubu Polskiego Nadzór merytoryczny
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Remont i modernizacja stadionu A.Smoczyka - oświetlenie, siedziska plastikowe, „wieża sędziowska”, budynek socjalno-magazynowy w wale stadionu 2 0 1 1 1
  Utwardzony pas startowy na lotnisku 0 0 0 0 0
  Kompleks sportowy przy ul. Górowskiej . 1 0 0 0 0
  Skate Plaza WKiKF 0 0 1 0 0
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym 65 61 68 71 64
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

- oświetlenie - 3 410 000 zł
- remont widowni - 220 000 zł


- remont i modernizacja stadionu bocznego – 1.500.000 zł


Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Oświetlenia – 1 670 000 zł
Środki własne Miasta Oświetlenie – 1 740 000 zł
widownia – 180 000 zł