Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

2. Centrum sportu i rekreacji - koordynator Naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej

3. Prowadzenie Informacji Turystycznej

Adresaci

Turyści oraz mieszkańcy miasta i regionu.

Uzasadnienie

Turyści potrzebują informacji o:
- bazie noclegowej, gastronomicznej i konferencyjnej,
- możliwościach aktywnego wypoczynku na szlakach turystycznych, obiektach sportowo-rekreacyjnych, w ośrodkach jeździeckich,
- zabytkach, atrakcjach turystycznych,
- imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowych.

Opis zadania

Prowadzenie Informacji Turystycznej w lokalu przy ulicy Słowiańskiej 24 w Lesznie.
Biuro IT jest czynne od pn. do pt. w godz. 10-18 oraz w soboty od godz. 9 do 16.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Zbieranie i przetwarzanie informacji oraz przygotowywanie oferty (ulotki, broszury, Internet) 6/6% 6/6% 6/6% 6/6% 6/6%
2. Obsługa klientów i badanie ich potrzeb 8/8% 8/8% 8/8% 8/8% 8/8%
3. Zakup i sprzedaż wydawnictw oraz materiałów promocyjnych 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
4. Udział w targach turystycznych 1/1% 1/1% 1/1% 1/1% 1/1%
Realizator

Wydział Promocji i Rozwoju - Informacja Turystyczna

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Organizacja Turystyczna Leszno-Region - opracowywanie strategii rozwoju turystyki w regionie,


- badania marketingowe,
- udział w targach turystycznych,
- organizacja imprez turystycznych.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna - tworzenie i wspieranie inicjatyw turystycznych,
- udział w targach turystycznych.
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba dni w roku, w których IT jest czynna IT 300 300 300 300 300
  Liczba oferowanych w IT wydawnictw i gadżetów IT 186 229 244 262 263
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba turystów odwiedzających IT IT 13 000 18 000 18 000 20 000 21 000
  Wartość sprzedanych wydawnictw, gadżetów oraz usług program sprzedażowy-Subiekt 140 000 149 000 102 000 105 785 113 185.66
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Urząd Miasta Leszna – budżet miasta


Organizacja Turystyczna „Leszno-Region”