Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

2. Praca - koordynator Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

2. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej

Adresaci

Osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą.

Uzasadnienie

Osoby planujące założyć własną działalność gospodarczą mają trudność w odnalezieniu zebranych informacji o procedurach zakładania i prowadzenia firmy. Dlatego niezbędnym jest stworzenie baz danych z przydatnymi dla nich informacjami, zarówno w formie broszur, jak i w Internecie.

Opis zadania

Celem tego zadania jest stworzenie bazy adresowej instytucji, które muszą odwiedzić osoby w trakcie zakładania firmy wraz z zakresem pomocy, którą one świadczą oraz dostarczenie informacji o dostępnych kursach czy szkoleniach podnoszących kwalifikacje. Zebrane informacje systematycznie uaktualniane będą na stronie Internetowej www.leszno.pl w dziale „Informacje dla osób

rozpoczynających działalność gospodarczą” oraz w formie ulotek dostępnych w WSO i WPiR.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Aktualizowanie ulotki informacyjnej z danymi adresowymi oraz etapami zakładania firmy (różne instytucje) - 5/5% 5/5% 5/5% 0/5%
2. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej dla MŚP 2/2% 2/2% 2/2% 2/2% 2/2%
3. Działanie internetowego banku informacji o aktualnie oferowanych kursach i szkoleniach zawodowych (PUP) - 0/5% 0/5% 2/5% 5/5%
4. Udzielania informacji dla MŚP o procedurach zakładania firmy oraz dostępnych ulgach (WSO) 10/10% 6/10% 10/10% 10/10% 10/10%
Realizator

Wydział Promocji i Rozwoju - Naczelnik

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Powiatowy Urząd Pracy Stworzenie internetowego banku informacji o aktualnie oferowanych kursach i szkoleniach zawodowych. Informacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą o dostępnych kredytach.
Wydział Spraw Obywatelskich Informacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny Informacje dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa Prowadzenie doradztwa w ramach PKD
Centrum Informacji Podatkowej Informacje i doradztwo w zakresie podatków
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  nakład informatorów WPiR 0 7000 7000 7000 bd
  ilość aktualizacji strony internetowej albo nowych informacji Strona internetowa Miasta Leszna / LCB 159 20 84 54 156
Wskaźniki rezultatu:
  ilość wejść na stronę internetową dla MŚP Strona internetowa Miasta Leszna/LCB bd 18800 - bd bd
  liczba pobranych informatorów WPiR/LCB 0 600 7000 6000 bd
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki