Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

3. Innowacyjna lokalna gospodarka - koordynator Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

6. Platforma internetowa

Adresaci

Leszczyńskie przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne, krajowe i zagraniczne, o różnym profilu działalności, małe i średnie.

Uzasadnienie

Miasto Leszno chce ułatwić lokalnym przedsiębiorstwom dostęp do informacji gospodarczej.

Opis zadania

Prowadzenie portalu internetowego dla MŚP, z uwzględnieniem informacji szczególnie przydatnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności:

- Fundusze Unijne

- Doradztwo, szkolenia

- Poręczenia kredytów

- Informacja o terenach pod inwestycje w Lesznie

- Kredyty i pożyczki

- Informacje gospodarcze – promocja eksportu: Wielkopolskie Centrum Międzyregionalnej Współpracy Gospodarczej czy Poznański Park Naukowo – Technologiczny, niektóre ambasady, izby gospodarcze

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Ustalenie tematyki portalu - 2/30% - - -
2. Zbieranie informacji - 2/30% - - -
3. Umieszczenie informacji w Internecie - - 0/20% - -
4. Monitorowanie zmian i nowości oraz uzupełnianie informacji - - - 5/10% 0/10%
Realizator

Wydział Promocji i Rozwoju – Naczelnik

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Portal Internetowy dla lokalnych MŚP WPiR/LCB 1 1 1 1 2 (leszno.pl i lcb.leszno.pl)
  Ilość informacji dla przedsiębiorców Strona internetowa Miasta Leszna/LCB 159 20 84 54 156
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba wejść na stronę Strona internetowa Miasta Leszna bd 18800 ok. 30 000 bd LCB - 27 017
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet