Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

3. Innowacyjna lokalna gospodarka - koordynator Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

4. Poręczenia kredytowe

Adresaci

Małe i średnie firmy z Leszna.

Uzasadnienie

Wiele przedsiębiorstw często nie ma dostatecznych zabezpieczeń, by skutecznie ubiegać się o kredyt w banku na rozwój. Z myślą o tych drugich tworzone są fundusze poręczeniowe.

Opis zadania

Zadanie to polega na informowaniu osób na temat warunków udzielania poręczeń kredytowych oraz wydawaniu druków niezbędnych do uzyskania poręczenia – w ramach funkcjonowania Jednostki Certyfikowanej FRiPWW oraz Okienka Informacyjnego SFPK Gostyń w Wydziale Promocji i Rozwoju.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
2. Świadczenie usług w ramach Okienka Informacyjnego SFPK w Gostyniu 10/10% 10/10% 10/10% 10/10% 10/10%
3. Wypełnianie obowiązków wynikających z posiadanych udziałów SFPK w Gostyniu (obecność na spotkaniach Zarządu oraz Komisjach Kwalifikacyjnych) 20/20% - 0/10% 0/10% 0/10%
Realizator

Wydział Promocji i Rozwoju – Naczelnik

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Pomoc merytoryczna
Rozpatrywanie wniosków o poręczenia kredytowe
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Pomoc merytoryczna
Rozpatrywanie wniosków o poręczenia kredytowe
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Jednostka Certyfikowana Funduszu WPiR 1 1 1 1 1
  Okienko Informacyjne SFPK Gostyń WPiR 1 1 1 1 1
  Ilość udzielonych informacji i wydanych druków/ rok WPiR 10 3 0 1 0
  Wartość udziałów Leszna w SFPK Gostyń WPiR 600 000.00 70 90 100 110
Wskaźniki rezultatu:
  Ilość udzielonych poręczeń na rzecz firm z Leszna/ rok SFPK Gostyń + FRiPWW Poznań 31 28 30 34 25
  Wartość poręczeń na rzecz firm z Leszna / rok SFPK Gostyń + FRiPWW Poznań 3.563 306.59 zł 3.515 300.00 zł 3.381.620.00 zł 4.280.420.00 zł 3.475.082.00 zł
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Wydruk materiałów informacyjnych

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Urząd Miasta Leszna
Wpłata do SFPK w Gostyniu
2005
2006
2007


100 000 zł
100 000 zł
100 000 z