Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

1. Nasze szkoły - nasza przyszłość - koordynator Naczelnik Wydziału Edukacji

1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej

Adresaci

Dzieci i młodzież przedszkoli, szkół i placówek, nauczyciele, mieszkańcy dzielnicy Zatorze

Uzasadnienie

Poprawa warunków nauki i pracy, bezpieczeństwa funkcjonowania uczniów i pracowników placówek oświatowych. Utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym.

Opis zadania

Realizacja zadań i potrzeb wynikająca z przeglądów technicznych obiektów oświatowych. Modernizacje i doprowadzenie do właściwego stanu technicznego obiektów oświatowych. Budowa zespołu boisk sportowych i rekreacyjnych w rejonie ul. Św. Franciszka z Asyżu, Szczepanowskiego i Okrzei. Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych. Modernizacja -wyburzenie pawilonu i zastąpienie go nowym obiektem w Szkole Podstawowej Nr 5.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Przygotowanie dokumentacji 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
2. Przetarg z wyłonieniem wykonawcy 10/10% 10/10% 10/10% 10/10% 10/10%
3. Wykonanie zadań wg. dokumentacji 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
Realizator

Naczelnik Wydziału Edukacji

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji nadzór nad wszystkimi zadaniami i przygotowaniem przetargu
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Remonty-wymiana okien, drzwi, wykładzin, malowanie, naprawy Wydział Edukacji - Zespół Obsługi - zgodnie z dokumentacją przegladów technicznych - zgodnie z dokumentacją przegladów technicznych - zgodnie z dokumentacją przegladów technicznych -zgodnie z dokumentacją przeglądów technicznych -zgodnie z dokumentacją przeglądów technicznych
  Nowy obiekt szkolny Wydzial Edukacji - Zespół Obsługi - 2 - 1 - 2 -brak -inwestycje w placówkach oświatowych realizowane przez MZDiI -budowa zespołu boisk wraz z placami zabaw i budowa zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej nr 7 -budowa boiska sportowego przy III LO - budowa nowej siedziby SP nr 4 -inwestycja wieloletnia
  Boisko do koszykówki Wydział Edukacji - Zespół Obsługi - zgodnie z dokumentacją kosztorysową - zgodnie z dokumentacją kosztorysową - zgodnie z dokumentacją kosztorysową -brak -przy SP nr 7 oraz przy III LO
  Boisko do piłki nożnej Wydział Edukacji - Zespół Obsługi -- zgodnie z dokumentacją kosztorysową - zgodnie z dokumentacją kosztorysową - zgodnie z dokumentacją kosztorysową -brak -przy SP Nr 7 oraz przy III LO
  Bieżnia Wydzial Edukacji - Zespół Obsługi -- zgodnie z dokumentacją kosztorysową -- zgodnie z dokumentacją kosztorysową - zgodnie z dokumentacją kosztorysową -brak -brak
  Trybuny Wydzial Edukacji - Zespół Obsługi -- zgodnie z dokumentacją kosztorysową -- zgodnie z dokumentacją kosztorysową - brak -brak -brak
  Ścieżka spacerowo-jezdna Wydzial Edukacji - Zespół Obsługi -- zgodnie z dokumentacją kosztorysową -- zgodnie z dokumentacją kosztorysową - brak -brak -brak
  Liczba osób korzystających z boisk Wydzial Edukacji - Zespół Obsługi - ok. 1497 - ok. 1497 - ok. 1500 -ok.1500 -około 1500
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba szkół, w których dokonano remontów Wydzial Edukacji - Zespół Obsługi - 28 - 23 - 16 -41 -37 przedszkoli . szkół oraz placówek
  Liczba uczniów uczących się w wyremontowanych szkołach Wydzial Edukacji - Zespół Obsługi - ok 12 tys. - ok. 12 tys. - ok.10 tys. -ok.10.000 -około 9 tysięcy
  Liczba osób korzystających z boisk Wydzial Edukacji - Zespół Obsługi - ok. 13 tys. - ok. 13 tys. - ok. 13 tys. -ok.13 tyś. -około 10 tysiecy
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Środki własne miasta