Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

2. Zdrowe społeczeństwo - koordynator Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

3. Informowanie mieszkańców o funkcjonowaniu służby zdrowia w Lesznie

Adresaci

Mieszkańcy miasta Leszna

Uzasadnienie

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji nt. świadczeniodawców usług medycznych, zakresu świadczonych usług, harmonogramu pracy aptek, realizowanych programach profilaktycznych, organizowanych akcjach zdrowotnych

Opis zadania

Pozyskiwanie wiadomości i ich aktualizacja na stronie internetowej

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Pozyskanie informacji 10/10% 10/10% 10/10% 10/10% 10/10%
2. Wprowadzenie na strony internetowe 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
3. Aktualizacja danych 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
Realizator

Wydział Spraw Obywatelskich – Naczelnik

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
WOW NFZ Przekazanie informacji
Apteki Przekazanie informacji
Placówki służby zdrowia Przekazanie informacji
sanepid Przekazanie informacji
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Baza danych w internecie Apteki, placówki zdrowia, NFZ, sanepid, WSO 2 4 3 5 9
Wskaźniki rezultatu:
  Lliczba zamieszczonych informacji Apteki, placówki zdrowia, NFZ, sanepid, WSO 13 7 9 8 9
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki