Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

4. Mój dom – moje miasto - koordynator Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

5. Zieleń w mieście

Adresaci

Mieszkańcy miasta Leszna

Uzasadnienie

Zbyt mała powierzchni zieleni na terenie miasta Leszna niewystarczających do stworzenia odpowiednich warunków do wypoczynku i rekreacji

Opis zadania

Systematyczne zwiększanie obszarów zielonych na terenie miasta.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Etap koncepcji 3/3% 3/3% 0/3% 0/3% 0/3%
2. Etap projektowy 7/7% 7/7% 0/7% 0/7% 0/7%
3. Etap wykonawczy 10/10% 10/10% 0/10% 0/10% 0/10%
Realizator

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Miejski Zarząd Dróg i InwestycjiW zakresie infrastruktury
Miejski Zakład Zieleni W zakresie zieleni
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba nowo nasadzonych drzew GUS - BDR 600 720 1505 - 2 963
  Liczba nowo nasadzonych krzewów GUS -BDR 2 800 84 5403 - 12 714
Wskaźniki rezultatu:
  Powierzchnia nowych terenów zielonych 0 2.1625 bez zmian - bez zmian
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet miasta