Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

1. Nowe inwestycje - koordynator Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

3. Zachęty ekonomiczne dla inwestorów

Adresaci

Nowi inwestorzy i przedsiębiorcy już działający w Lesznie.

Uzasadnienie

Miasto intensywnie szuka nowych inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy, a także dadzą impuls dla rozwoju lokalnej gospodarki poprzez stosowanie wysokich technologii. Przekonanie inwestorów do oferty inwestycyjnej Leszna jest możliwe dzięki oferowaniu przez samorząd dodatkowych korzyści.

Opis zadania

•pomoc publiczna w postaci ulgi w podatku dochodowym dzięki utworzeniu podstrefy WSSE na terenie Strefy I.D.E.A•zwolnienie z podatku od nieruchomości•niższe od maksymalnych, określanych przez Ministra Finansów, stawki w podatku od nieruchomości i środków transportowych

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej 5/8% 0/4% - - -
2. Zaopiniowanie jej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2/2% 0/2% - - -
3. Podjęcie uchwały 0/3% 0/3% - - -
4. Akcja informacyjna 2/3% 2/4% 2/5% 2/5% 2/5%
5. Monitorowanie 3/3% 3/3% 3/3% 3/3% 3/3%
6. Postępowanie podatkowe 3/3% 0/3% 0/4% 0/4% 0/4%
7. Przygotowanie dokumentów - - 4/4% 0/5% 0/5%
Realizator

Wydział Promocji i Rozwoju - Naczelnik

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Wydział Dochodów i Windykacji Informacje do uchwały o zwolnieniu z podatku od nieruchomości; Opracowanie w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
WSSE „INVEST PARK” Informacje o wysokości pomocy publicznej przyznawanej inwestorom z tytułu zainwestowania w podstrefie WSSE.
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  ilość budynków zwolnionych od podatku WF 8 10 10 15 20
  powierzchnia zwolniona WF 1.39 ha 2.27 ha 21.370.78 m2 16866.33 m2 22.712.37 m2
Wskaźniki rezultatu:
  kwota zwolnienia od podatku WF 250 945.00 zł 406 214.90 zł 394.933.00 zł 317 730.00 zł 425 303.00 zł
  liczba podmiotów zwolnionych WF 8 10 10 15 15
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki