Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

7. Bezpieczne miasto - koordynator Komendant Straży Miejskiej

1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego

Adresaci

Mieszkańcy Leszna i okolic

Uzasadnienie

Zwiększenie bezpieczeństwa i wykrywalności przestępstw i wykroczeń

Opis zadania

Zbudowanie toru transmisyjnego dla przesyłu drogą radiową oraz zakup 11 kamer. Po zakupie lub wykorzystaniu 3 kamer ze stadionu rozbudowa centrum monitoringu mieszczącego się w K.M. Policji

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Wykorzystanie 2 kamer ze stadionu + zbudowanie do nich ringów radiowych - - - - -
2. Wykorzystanie 2 kamer ze stadionu, zakup 1 kamery + zbudowanie do nich ringów radiowych + rozbudowa centrum monitoringu - - - - -
3. Zakup 3 kamer + zbudowanie do nich ringów radiowych - - - - -
4. Zakup 3 kamer + zbudowanie do nich ringów radiowych - - - - -
Realizator

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Komenda Miejska Policji Przyjęcie do eksploatacji i eksploatacja
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  ilość nowych punktów kamerowych 5 0 4 0 0
  liczba punktów monitoringu wizyjnego ogółem WGK 14 +8 na stadionie 14 + 8 na stadionie 18+8 na stadionie 20+8 na stadionie 20+53 na stadionie
Wskaźniki rezultatu:
  spadek przestępczości bd bd bd bd bd
  wzrost bezpieczeństwa bd bd bd bd bd
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

ok. 700 000 zł

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet miasta 700 000 zł