Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

1. Nowe inwestycje - koordynator Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

4. Kampania promocyjna dla inwestorów

Adresaci

Przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne, krajowe i zagraniczne, o różnym profilu działalności z takich branż jak: motoryzacyjna, metalowa, meblowa, maszynowa, obsługa rolnictwa, sprzęt AGD, technika medyczna, sprzęt elektroniczny, usługi wykorzystujące komunikację elektroniczną; stosujące wysokie technologie, dające trwałe, dobrze opłacone miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, otwarte na współpracę z lokalnymi lub regionalnymi partnerami, chcące współpracować z miejscowymi szkołami wyższymi.

Uzasadnienie

Miasto intensywnie szuka nowych inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy, a także dadzą impuls dla rozwoju lokalnej gospodarki poprzez stosowanie wysokich technologii. Jest to możliwe tylko dzięki intensywnej kampanii promocyjnej miasta i zabieganiu o nowych inwestorów.

Opis zadania

Realizacja zadania polegać będzie na:
- zbieraniu informacji w celu przygotowania materiałów promocyjnych
- prowadzeniu działań z zakresu promotion mix:
1.Reklama:
a) opracowanie i wydanie
b) reklama w prasie branżowej
c) reklama outdoorowa


d) internetowy serwis informacyjny dla inwestorów w języku polskim, angielskim, niemieckim
2. Sprzedaż osobista:
a) udział w targach i imprezach promocyjnych
b) prezentacje i spotkania z inwestorami
3. Marketing bezpośredni:


e) mailing oferty inwestycyjnej do potencjalnych inwestorów, biur pośrednictwa nieruchomości, firm zagranicznych, ambasad zagranicznych
4. Public relations i publicity.

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. opracowanie planu marketingowego 5/5% 5/5% 5/5% 5/5% 5/5%
2. realizacja 6/8% 7/8% 7/8% 6/8% 6/8%
3. monitoring skuteczności 4/4% 4/4% 4/4% 3/4% 3/4%
4. modyfikacja 2/3% 3/3% 3/3% 3/3% 3/3%
Realizator

Wydział Promocji i Rozwoju – Naczelnik

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Agencje reklamowe Broszury i materiały promocyjne dla inwestorów
PAIiIZ Wizyty inwestorów, oferta dla sektora BPO, przygotowanie ofert inwestycyjnych
WARP Wizyty inwestorów, targi branżowe, przygotowanie ofert inwestycyjnych
COI przy SGiPW Wizyty inwestorów, przygotowanie ofert inwestycyjnych
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Liczba ofert działek inwestycyjnych WPiR 21 32 26 32 34
  Nakład broszur promocyjnych dla inwestorów WPiR 4410 2000 400 320 290
  Liczba wysłanych pism inwestycyjnych WPiR 32 32 32 1 22
Wskaźniki rezultatu:
  Ilość wydanych ofert działek WPiR 15 14 16 7 14
  Ilość odpowiedzi na pisma promocyjne WPiR 2 1 16 0 1
  Liczba spotkań z potencjalnymi inwestorami WPiR 10 6 5 6 9
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

- koszt wysyłki pism promocyjnych
- koszt wydania broszur promocyjnych
- koszt udziału w targach i imprezach promocyjnych
- koszt utrzymania strony internetowej

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki