Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

5. Czas wolny - koordynator Naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej

5. Organizacja imprez turystycznych

Adresaci

Turyści, mieszkańcy Leszna i regionu leszczyńskiego, w przypadku pikniku szybowcowego także mieszkańcy Poznania i Wrocławia.

Uzasadnienie

Organizacja imprez promocyjnych pozwoli na przybliżenie powiązań i skojarzeń miasta i regionu z produktami turystycznymi, a jednocześnie pozwoli w przyszłości pokazać i promować walory miasta i regionu.

Opis zadania

Organizacja imprez turystycznych promujących walory miasta i regionu:
1. Piknik żużlowy
2. Spływ Konwaliowym Szlakiem Kajakowym
3. Piknik szybowcowy „Leszno. Rozwiń skrzydła!”
4. Piknik konny „Leszczyńskie w siodle”
5. Powrót Króla
6. Rajd rowerowy „Rowerem przez Leszno-Region”
7. Piknik agroturystyczny „Leszczyńskie smaki”

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1. Przygotowanie kalendarza imprez 1/1% 1/1% 1/1% 1/1% 1/1%
2. Przygotowanie programu imprezy wspólnie z innymi podmiotami zaangażowanymi w jej realizację 8/8% 8/8% 8/8% 8/8% 8/8%
3. Kampania promocyjna 7/7% 7/7% 7/7% 7/7% 7/7%
4. Realizacja imprezy 4/4% 4/4% 4/4% 4/4% 4/4%
Realizator

WPiR-IT / Organizacja Turystyczna Leszno-Region

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Miejski Ośrodek Kultury Przygotowanie programu imprezy
Unia Leszno SSA Przygotowanie programu imprezy
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Ilość zorganizowanych imprez IT 8 8 8 8 8
Wskaźniki rezultatu:
  Liczba uczestników imprez IT 45 000 46 000 25 000 30 000 94 066
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki
Budżet miasta Leszna 300.000 zł
Budżet OT L-R 30.000 zł