Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

1. Centrum handlowo - usługowe - koordynator Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

Lista projektów

Nazwa projektu Waga Postęp
1. Tworzenie warunków do rozwoju handlu w mieście 10% 60.0%
2. Utrzymanie wysokiego poziomu i różnorodności usług medycznych świadczonych przez WSzZ i NZOZ-y 20% 100.0%
3. Tworzenie sieci jednostek okołobiznesowych dla subregionu 30% 72.5%
4. Świadczenie usług komunalnych o znaczeniu ponadlokalnym 30% 40.0%
5. Podnoszenie standardu świadczenia usług ponadregionalnego transportu zbiorowego (PKS, PKP) 10% 20.0%
Razem: 61.8%


Mierniki dla realizacji programu

Wskaźnik Źródło 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Liczba podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem WPiR/GUS sekcja PKD-H 2 600 2 616 2 569 2 553 2 519 2 454 2 423 2 446
Liczba osób hospitalizowanych 17 730 18 259 18 983 34 613 41 850 43 637 39 650 41 062
Liczba przychodni specjalistycznych WPiR/GUS (przychodnie, ośrodki zdrowia i poradnie) 32 27 57 49 47
Liczba pasażerów transportu kolejowego - sprzedane bilety jednorazowe średnio w dobie WPiR/PKP Poznań) 985 998 1 233 959 bd bd bd bd.
Liczba pasażerów transportu autobusowego PKS (liczba sprzedanych biletów) 37 935 35 679 37 537 28 529 bd bd bd bd
Liczba jednostek administracji oferujących usługi ponadlokalne WPiR (US,ZUS,Sąd,Prokuratura,UW,Starostwo,ARiMR,NFZ,Urząd Celny) 9 9 9 9 9 9 9 9
Liczba pasażerów transportu kolejowego - sprzedane bilety okresowe średnio w dobie WPiR/PKP Poznań 29 36 52 49 bd bd bd bd
Liczba placówek handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m2 - - - 4 4 4 4 5
Liczba osób kadry medycznej ze specjalizacją II stopnia i wyższą (WszZ) - - - - 135 131 128
Liczba udzielonych porad w przychodniach specjalistycznych - - - 85 426 78 955 78 058 20 249 76 736
liczba gmin korzystających z leszczyńskich usług komunalnych x x x 18 18 18 18 18
Liczba instytucji i podmiotów gospodarczych zajmujących sie doradztwem gospodarczym, szkoleniami x x x x 36 34 -
Liczba podmiotów gospodarczych działających w sferze finansów GUS PKD2007 K 64 i 66 x x x 379 356 331 331 327