Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

2. Centrum sportu i rekreacji - koordynator Naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej

Lista projektów

Nazwa projektu Waga Postęp
1. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym 25% 100.0%
2. Wspieranie rozwoju turystyki w rejonie Leszna 25% 100.0%
3. Prowadzenie Informacji Turystycznej 25% 100.0%
4. Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej o znaczeniu ponadlokalnym 25% 71.0%
Razem: 92.8%


Mierniki dla realizacji programu

Wskaźnik Źródło 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Liczba jednostek sportowych i rekreacyjnych posiadających ofertę dla mieszkańców subregionu Dokumentacja WKiKF, sprawozdania stowarzyszeń kultury i kultury fizycznej 57 57 58 60 62 62 52 -
Liczba imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych Dokumentacja WKiKF, Sprawozdania stowarzyszeń kultury i kultury fizycznej, IT 52 51 90 82 69 52 53 53
Liczba osób korzystających z imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych Dokumentacja WKiKF,Sprawozdania stowarzyszeń kultury i kultury fizycznej, IT 22.000 23.000 50 000 90 000 (z imprezami turystycznymi) 186 000 (z imprezami turystycznymi) 180 000 ok. 244 000 ok. 244 tys.
Liczba osób korzystających z noclegów US 20.707 15426 16855 16744 21 292 25 146 19 460 16 634