Strategia rozwoju Leszna

Cel III - Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu - szef celu II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

4. Centrum edukacyjne - koordynator Naczelnik Wydziału Edukacji

Lista projektów

Nazwa projektu Waga Postęp
1. Wspieranie szkolnictwa wyższego 60% 100.0%
2. Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych 40% 100.0%
Razem: 100.0%


Mierniki dla realizacji programu

Wskaźnik Źródło 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Liczba szkół ponadgimnazjalnych Zestawienie zbiorcze z akusza organizacyjnego 10 10 10 X X X X X
Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych Zestawienie zbiorcze z arkusza organizacyjnego 7 302 7 121 6 581 6 490 7 254 6 985 6 605 6 077
Liczba pracowników jednostek oświatowych (etaty n-li i adm. obsługi) Zestawienie zbiorcze z arkusza organizacyjnego 1 274 1 295 1 275 1 276 X X X X
Liczba udzielonych stydendiów (na wyrównywanieszans edukacyjnych) WE X X X X zakończono program zakończono program zakończono program zakończono program
Liczba osób przystępujących do uzyskania stopnia naukowego doktora WE X X X 4 4 6 6 10
Liczba studentów WPiR X X X 6 244 4 047 4 078 3 754