Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

2. Praca - koordynator Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Lista projektów

Nazwa projektu Waga Postęp
1. Dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki 20% 105.0%
2. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej 20% 78.0%
3. Perspektywy dla młodzieży 15% 100.0%
4. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 15% 82.5%
5. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 15% 100.0%
6. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 15% 76.0%
Razem: 90.4%


Mierniki dla realizacji programu

Wskaźnik Źródło 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Zatrudnienie absolwentów (osoby bezrobotne do 25 roku życia) PUP Leszno 1618 1221 910 1 130 1 324 1 480 221 182
Samozatrudnienie - liczba nowych małych podmiotów gospodarczych PUP Leszno 157 335 334 306 331 142 69 91
Bezrobotni, którzy znaleźli pracę PUP Leszno 4522 3777 3 018 3 313 3 988 4 356 755 878
Wysokość średnich zarobków (przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto) WPiR 2 593,63 2 689,00 2 892,51 2 977,96 3 226
Liczba nowych kierunków kształcenia WE 0 0 1 2 3