Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

3. Innowacyjna lokalna gospodarka - koordynator Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

Lista projektów

Nazwa projektu Waga Postęp
1. Współpraca w ramach „potrójnej spirali (administracja, szkoły wyższe, biznes) 20% 86.0%
2. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości 20% 45.0%
3. Stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości 20% 100.0%
4. Poręczenia kredytowe 10% 75.0%
5. Podnoszenie innowacyjności lokalnych firm 20% 91.0%
6. Platforma internetowa 10% 9.0%
Razem: 72.8%


Mierniki dla realizacji programu

Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Liczba nowych firm WPiR 761 866 658 771 767
Liczba firm korzystających z funduszu poręczeń WPiR 31 28 30 34 25
Nakłady na innowacje w firmach zatrudniających powyżej 49 osób ( w tys.) WPiR-GUS 9 459,00 16 049,00 bd (tajemnica statystyczna) 4 405 bd
Liczba firm wysokich technologii (wysokie i średnio wysokie) WPiR 140 188 81 69 83