Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

1. Nasze szkoły - nasza przyszłość - koordynator Naczelnik Wydziału Edukacji

Lista projektów

Nazwa projektu Waga Postęp
1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej 50% 100.0%
2. Podnoszenie poziomu kształcenia 50% 100.0%
Razem: 100.0%


Mierniki dla realizacji programu

Wskaźnik Źródło 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Wyniki testów na zakończenie szkoły podstawowej - procent uczniów z wynikiem wysokim Okręgowa Komisja Poznań- Raport 27,17 27,89 27,46 23,6 25,19 27,37 23,66 22,7
Wyniki testów na zakończenie gimnazjum (część humanistyczna) - średnia max woj. wlkp Okręgowa Komisja Poznań - Raport (WPiR) 31 32,59 30,65 32,73 30,17 24,45 59,73 59,08
Wydatki z budżetu na jednego ucznia (w zł) Sprawozdania finansowe szkół 4 886,39 5 168,55 5 784,25 6 223,20 6 823,48 7 221,01 8 021,43
Ilość godzin zajęć pozalekcyjnych Zestawienie zbiorcze z arkusza organizacyjnego 751 827 1 215 1 887 ok. 928 (wynika z Karty Nauczyciela) 6 620 uczniów w 354 zajęcia i koła pozalekcyjne 380 kół i zajęć pozalekcyjnych 497
Liczba dostępnych boisk Zestawienie zbiorcze z arkusza organizacyjnego 25 28 30 35 37 37 37 39
Liczba dostępnych sal gimnastycznych Zestawienie zbiorcze z arkusza organizacyjnego 26 26 26 27 27 27 27 27
Liczba dostępnych pływalni Zestawienie zbiorcze z arkusza organizacyjnego 1 1 1 1 1 1 1 1
Liczba dostępnych pracowni komputerowych Zestawienie zbiorcze z arkusza organizacyjnego 41 41 43 47 47 47 47 47
Liczba uczniów uczących sie w wyremontowanych szkołach - - - ok. 12 000 ok.12 000 ok.10 000 ok. 10 000 ok. 9 tys.