Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

2. Zdrowe społeczeństwo - koordynator Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Lista projektów

Nazwa projektu Waga Postęp
1. Promocja i profilaktyka prozdrowotna 30% 88.0%
2. Zintegrowany system ratownictwa medycznego 30% 100.0%
3. Informowanie mieszkańców o funkcjonowaniu służby zdrowia w Lesznie 10% 100.0%
4. Wsparcie osób niepełnosprawnych w Lesznie 30% 61.0%
Razem: 84.7%


Mierniki dla realizacji programu

Wskaźnik Źródło 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dostępność podstawowej opieki medycznej WSO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dostępność specjalistycznych przychodni WSO 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Czas dotarcia zespołu ratowniczego do potrzebującego WSO 8-15 min. 8-15 min. 8-15 min. 8-15 min. 8-15 min. 8-15 min. 8-15 min. 8-15 min.