Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

3. Przyjazny Urząd - koordynator Sekretarz Miasta Leszna

Lista projektów

Nazwa projektu Waga Postęp
1. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów 25% 15.0%
2. Poprawa obsługi klientów urzędu 25% 100.0%
3. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 25% 0.0%
4. Identyfikacja pracowników z celami Urzędu Miasta (szkolenia pracownicze) 25% 74.0%
Razem: 47.2%


Mierniki dla realizacji programu

Wskaźnik Źródło 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ilość usług dostępna drogą elektroniczną WO 0 20 20 20 20 20 20
Ilość usług dostępna w Centrum Obsługi Klienta WO 0 0 0 0 0 0 0
Ilość opinii o pracy administracji przekazywana do urzędu (skargi) WO 14 15 10 14 19 17 16 -
Ilość odwiedzin miejskiej strony internetowej (średniomiesięcznie WPiR 35 839 42 197 ( 9 miesięcy) 35 760 34 434 ok. 35 000 ok. 32 000 ok. 32 000 -
Ocena jakości świadczonych usług – badanie opinii klientów 1.- Dostępność, łatwość kontaktu z urzędnikiem WPiR- „Życie w Lesznie” 2005r. 2009r. (średnia ocen - dobra od 3,5) 0 0 0 4,01 0 0 0 -
Ocena jakości świadczonych usług – badanie opinii klientów 2. Skuteczność załatwiania spraw WPiR- „Życie w Lesznie” 2005r. 2009r.(średnia ocen - dobra od 3,5) 0 0 0 3,92 0 0 0 -
Ocena jakości świadczonych usług – badanie opinii klientów 3. Szybkość załatwiania spraw WPiR- „Życie w Lesznie” 2005r. (średnia ocen - dobra od 3,5) 0 0 0 3,66 0 0 0 -
Ocena jakości świadczonych usług – badanie opinii klientów 4. Przygotowanie i kompetencja urzędników WPiR- „Życie w Lesznie” 2005r. (średnia ocen - dobra od 3,5) 0 0 0 3,91 0 0 0 -
Ocena jakości świadczonych usług – badanie opinii klientów 5. Uprzejmość urzędników jw 0 0 0 4,09 0 0 0 -