Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

1. Nowe inwestycje - koordynator Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

Lista projektów

Nazwa projektu Waga Postęp
1. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego 25% 107.5%
2. Przygotowanie terenów inwestycyjnych 25% 55.0%
3. Zachęty ekonomiczne dla inwestorów 15% 39.0%
4. Kampania promocyjna dla inwestorów 20% 89.0%
5. Centrum Obsługi Biznesu 15% 72.0%
Razem: 75.1%


Mierniki dla realizacji programu

Wskaźnik Źródło 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nowe połączenia drogowe MZDiI 0 0 0 0 1 0 0 0
Zmodernizowane połączenia drogowe MZDiI 1 2 1 1 1 1 1 1
Liczba inwestorów korzystających ze wsparcia WPiR + WF 36 39 38 15 10 10 15 15
Powierzchnia terenów inwestycyjnych (w ha) WPiR 62,86 55,56 51,00 48,58 51,73 39,76 38,82 51
Liczba ofert inwestycyjnych WPiR 18 23 20 21 32 25 22 34
LIczba kontaktów z inwestorami jako efekt kampanii promocyjnej WPiR X X X 10 14 16 6 9