Strategia rozwoju Leszna

Cel II - Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych - szef celu I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

7. Bezpieczne miasto - koordynator Komendant Straży Miejskiej

Lista projektów

Nazwa projektu Waga Postęp
1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego 25% 0.0%
2. Rewir dzielnicowych na Zatorzu 20% 100.0%
3. Działania prewencyjne poprawiające bezpieczeństwo w mieście 25% 60.0%
4. Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego i parkowego 10% 100.0%
5. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 20% 60.0%
Razem: 57.0%


Mierniki dla realizacji programu

Wskaźnik Źródło 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ilość wydarzeń naruszenia bezpieczeństwa mieszkańców KMP w Lesznie 18 18 18 bd bd bd bd bd
Kradzieże (przestępstwa stwierdzone) KMP w Lesznie 600 534 542 458 390 743 434 258
Rozboje, pobicia (przestępstwa stwierdzone) KMP w Lesznie 78 78 91 61 54 53 73 21
Wypadki drogowe (z ofiarami w ludziach) KMP w Lesznie 171 162 147 156 150 167 166 10
Pożary KMPSP w Lesznie 267 357 230 280 107 111 -
Oświetlenie ulic (liczba nowych punktów świetlnych) MZDiI 69 90 152 216 58 69 153