Strategia rozwoju Leszna

Cel I - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego - szef celu Sekretarz Miasta Leszna

3. Innowacyjna lokalna gospodarka - koordynator Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

2. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Adresaci

Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, istniejące już firmy oraz potencjalni inwestorzy.

Uzasadnienie

Realizacja zadania ułatwi osobom zainteresowanym otwarcie własnej działalności gospodarczej, a osobom prowadzącym już działalność pomoże w dotarciu do przydatnych informacji oraz instytucji, które pozwolą na szybszy i efektywniejszy rozwój firmy.

Opis zadania

Zadanie realizowane będzie poprzez:
prowadzenie bezpłatnej Internetowej bazy firm, która pozwoli przedsiębiorcom na prezentację oferty ich firmy na łamach strony WWW miasta, co w rezultacie wpłynie na szybsze nawiązywanie kontaktów,
nawiązywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi biznes, zdobywaniem informacji i przekazywaniem ich przedsiębiorcom (bezpośrednio przesyłanych poprzez email oraz jako newsy zamieszczane na stronie WWW w dziale dla przedsiębiorców),
promowaniem dobrych praktyk poprzez organizowanie konkursu Leszczyński Przedsiębiorca Roku
konsultowanie pomysłów i planów z przedsiębiorcami na spotkaniach Prezydenckiej Rady Biznesu
organizowanie konferencji / warsztatów

Etapy realizacji zadania
Etapy realizacji Rok
2009 2010 2011 2012 2013
1.Stworzenie i prowadzenie Internetowej bazy firm 10/10% 0/10% 0/10% 0/10% 0/10%
2. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami wspierającymi biznes - 5/5% 9/10% 9/10% 4/5%
3. Organizowanie konkursu Leszczyński Przedsiębiorca Roku 2/2% 0/2% 0/2% 2/2% 2/2%
4.Organizowanie spotkań Prezydenckiej Rady Biznesu 2/2% 0/2% 0/2% 0/2% 0/2%
Realizator

Wydział Promocji i Rozwoju - Naczelnik

Podmioty współpracujące
Nazwa Zakres współpracy
Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa Przekazywanie informacji
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Przekazywanie informacji
Cech Rzemiosł Różnych Przekazywanie informacji
Mierniki dla realizacji zadania
Typ Wskaźnik Źródło 2009 2010 2011 2012 2013
Wskaźniki produktu:
  Internetowa baza firm WPiR/LCN 1 0 0 0 0
  Informacje przekazywane przedsiębiorcom emailem WPiR/LCB 25 20 20 40 40
  Newsy zamieszczane na stronie www WPiR/LCB 159 20 84 54 156
  Konkurs Leszczyński Przedsiębiorca Roku WPiR/LCB 1 1 1 1 1
  Spotkanie Prezydenckiej Rady Biznesu WPiR/LCB 1 0 0 4 3
  Zorganizowanie warsztatów WPiR/LCB 1 6 4 4 bd
Wskaźniki rezultatu:
  Ilość wpisów w bazie firm WPiR/LCB 209 0 0 0 0
  Ilość informacji przekazanych przedsiębiorcom WPiR/LCB 45 33 84 94 -
  Ilość newsów zamieszczonych na stronie www WPiR/LCB 159 20 84 54 156
  Ilość laureatów konkursu WPiR/LCB 1 1 1 1 1
  Ilość uczestników Prezydenckiej Rady Biznesu WPiR/LCB 1/45 0 0 0 ok. 40 osób
Wskaźniki oddziaływania:
  Brak
Planowany całkowity koszt realizacji

Budżet zadania
Źródło finansowania Środki